Vi söker en ny bibliotekarie!

Vår stjärna Johanna har fått jobb på annan ort och vi letar nu efter en ny stjärna på bibliotekshimlen. Välkommen till oss på Säters bibliotek!

Två stjärnor som hoppar fram, en röd pratbubbla med ordet Hej.

Biblioteket i Stora Skedvi är ett av Säters tre bibliotek. Biblioteket finns i anknytning till Stora Skedvi skola. På våra bibliotek arbetar vi utifrån Kulturnämndens vision och uppsatta mål för folkbiblioteksverksamheten. Målen innefattar att stärka demokratin och motverka utanförskap i samhället, främja läsning och främja medie- och informationskunnighet för alla. Vi arbetar utifrån devisen Alla ryms, och vi arbetar för att biblioteket ska spela en viktig roll i lokalsamhället.

Nu är vi nyfikna på dig som vill komma och jobba tillsammans med oss!

Läs mer om jobbet och gör din ansökan här.

den 9 november 2021