Till dig som är pedagog

Biblioteken i Säter arbetar för att barn och unga ska få tillgång till litteratur-, kultur-, medie- och informationkunskap samt en dem en demokratisk grund och social plattform att vistas på.

Glödlampa med omgivande tankebubblor mot svart bakgrund.

Att besöka biblioteket

Förskola

Förskolor är alltid välkomna till Säters bibliotek! På tisdag förmiddagar finns det möjlighet att få hjälp med utlån, lokalisering och boktips i hyllorna på barnavdelningen av personal. På onsdag och torsdag förmiddagar är barnavdelningen på biblioteket i Säter bokat till annan verksamhet.

Biblioteket i Gustafs hälsar förskolorna välkomna torsdagar kl. 9-12.

Förskolan i Skedvi har bokade tider för sina biblioteksbesök och lånar själva via självutlåningsdatorn. Alla avdelningar är också varmt välkomna på tisdagsförmiddagen mellan 9-12 då personal finns på plats.   

Förskoleklass

Förskoleklasser besöker Säters bibliotek på torsdagar var tredje vecka under höst- och vårterminen. Syftet är att ge barnen biblioteksintroduktion, skapa biblioteksvana, uppmuntra läslust, och ge lånekort till alla. Under dessa besök ingår bland annat visning, högläsning, prova på Fixoteket och utlån. Året avslutas med att alla i förskoleklass får en gåvobok.

Temaryggsäck

Det finns 16 teman framtagna i olika temaryggsäckar. Temaryggsäckar är framtagna till förskolor och förskoleklass för att lättare kunna få tillgång till böcker då ni arbetar med ett särskilt ämne. Fyra nya teman för hösten 2018 är HBTQ, natur och miljö, flykt och Bertas experiment - kemisagor. Arbetar din förskola/förskoleklass med ett särskilt tema som inte finns i listan hjälper vi er att plocka ihop böcker till temat ni arbetar med.

Temaryggsäckar

Visa fler titlar...

MIK-lådor

Säters bibliotek har tillsammans med 2047 Science Center tagit fram lådor inom Medie- och informationskunnighet för att underlätta undervisning i digital kompetens.

MIK-lådorna innehåller teknik och material som lektionsplaneringar.

Kunskapstrappa MIK-lådor från förskola till årskurs 9.

Skolbibliotek

Säter

Kungsgårdsskolan, Klockarskolan och Dahlander Kunskapscentrum har ett varsitt skolbibliotek som vänder sig till dig som går på skolan.

För mer information se: https://skolbibliotek.sater.se/

Gustafs

Biblioteket i Gustafs är ett integrerat skol- och folkbibliotek och finns i Enbacka skola.

Stora Skedvi

Biblioteket i Stora Skedvi är ett integrerat skol- och folkbibliotek och finns i Stora Skedvi skola.

Utställningar

På Säters bibliotek har förskolebarnen möjlighet att ha en utställning när de har arbetat med ett tema. När vi får barnens konst ställer vi fram det och så ordnar vi med en vernissage med saftmingel.

      

  

Kontakt

Anna Höglund

Barn- och ungdomsbibliotekarie

Hanna Kyhle

Skolbibliotekarie Säter

Elisabet Wiksell

Skolbibliotekarie Gustafs

Johanna Ekberg

Skolbibliotekarie Stora Skedvi