Mother of choice – fotoutställning av Loulou d’Aki

Utställning

Utställningen är över

12 maj onsdag 2021
14 juni måndag 2021
2021-05-12 till 2021-06-14.
Plats Kulturhörnans fönster Säters bibliotek

En fotoutställning av Loulou d’Aki om singelkvinnor som blivit mamma genom donation.

En fotoutställning av Loulou d’Aki om singelkvinnor som blivit mamma genom donation*.

I april 2016 antogs en ny lag i Sverige som tillät assisterad befruktning även för singelkvinnor under 40 år. Innan lagen trädde i kraft hade kvinnor utan män behövt vända sig till IVF-kliniker utomlands, eller till privata spermadonatorer för att bli gravida. För många kvinnor tydde den nya lagen på en förändrad och mer jämställd syn på nya slags familjekonstellationer.

Genom att lagen om assisterad befruktning även börjat gälla för singelkvinnor har Sverige tagit ytterligare ett steg i riktning mot individualism och självständighet. När skriften Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik utkom år 1972 framhölls vikten av dessa värden av Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Nu, mer än 40 år senare, upplever vi en stor förändring i den traditionella familjebilden, som präglas av just individualism och självständighet. Det är detta sociala fenomen som belyses i utställningen Mother of choice.

Loulou d’Aki är fotograf och konstnär och arbetar över Europa, Nordamerika, Japan och Mellanöstern. Vid sidan av uppdrag för internationell press och humanitära organisationer ligger Loulous fokus på långfristiga projekt som mynnar i utställningar och böcker. Utställningen Mother of choice är skapad med stöd av Konstnärsnämnden och har tidigare visats i Tokyo, Kroatien, Italien och på Arbetets museum i Norrköping. Kvinnorna som porträtterats har kontaktats genom Femmis, föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation.

Mer om Loulou d’Aki: http://dakiloulou.com

Följ på instagram: @dakiloulou

*Donation i samband med assisterad befruktning innebär antingen IVF eller insemination. IVF innebär att ett ägg befruktas utanför kroppen och sedan sätts in i livmodern. Insemination innebär att spermier placeras i vagina, livmoderhals eller livmoder.

Carolina med sönerna N. och S. som båda kommit till genom insemination. Carolina med sönerna N. och S. som båda kommit till genom insemination.