Utställning: I min ruta 20x20

Utställning

Datum

29 januari fredag
12 mars fredag
2021-01-29 till 2021-03-12.
Plats Utomhus i Kulturhörnans fönster Säters bibliotek

Under 2020 satte I min ruta igång – ett projekt där alla uppmuntrades att skapa någonting och lämna in till oss i formatet 20x20 cm.

Material och teknik var helt upp till skaparen, och alla åldrar var välkomna att bidra.

Nu ställer vi ut alla verk som lämnades in till oss i de upplysta fönstren i Kulturhörnan. På så sätt skapas ett kollektivt minnesmärke över den första tiden under pandemin.

Ta en promenad och titta på allas skapade rutor.

Utställningen pågår till den 12 mars 2021.