Äldre läser för allas barnbarn - studiecirkel

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

26 januari torsdag 2023
09 mars torsdag 2023
2023-01-26 till 2023-03-09.
Plats Säters bibliotek
Kostnad: Gratis

Är du pensionär och vill läsa sagor för barn på förskolor i Säter, Stora Skedvi eller Gustafs?

I slutet av januari startar en studiecirkel på fyra tillfällen. Studiecirkeln kommer hålla till på Säters bibliotek där du får praktiska råd om högläsning och barns språkutveckling.

Efter avslutad studiecirkel blir du som sagoläsare tilldelad en förskola som du besöker en gång i veckan eller var 14e dag. Du binder inte upp dig utan går när det passar dig. Gruppen du läser för består av 2–3 barn. Som sagoläsare blir du en viktig person i barnens liv och för deras intresse för litteratur.

Äldre läser för allas barnbarn är ett läsfrämjande projekt i samarbete med biblioteken i Säter, Skådebanan, studieförbundet ABF och förskolorna. Syftet med projektet är att öka lusten till läsning och berättande och att samtidigt skapa möten mellan generationer. Syftet är även att stimulera barns språkliga kommunikation och påverka barns intresse för böcker redan innan de själva kan läsa. 

Informationsträff: torsdagen den 26 januari kl. 10-12.

Studieförbundet ABF bjuder på fika och informerar om anmälan. Du kan anmäla dig redan nu hos ABF: https://www.abf.se/arrangemang/dalarnas-lan/sater/religion-psykologi-pedagogik/aldre-laser-for-allas-barnbarn/

Därefter är träffarna varannan torsdag mellan kl 10-12: 9 februari, 23 februari och 9 mars.

Studiecirkeln är gratis. 

Varmt välkomna!