Äldre läser för allas barnbarn - studiecirkel

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

02 september måndag 2019
14 oktober måndag 2019
2019-09-02 till 2019-10-14.
Plats Säters bibliotek

Är du pensionär och vill läsa sagor för barn på förskolor i Säter, Stora Skedvi eller Gustafs?

Under hösten startas en studiecirkel på fyra tillfällen. Studiecirkeln kommer hålla till på Säters bibliotek där du får praktiska råd om högläsning och barns språkutveckling.

Efter avslutad studiecirkel blir du som sagoläsare tilldelad en förskola som du besöker en gång i veckan eller var 14e dag. Du binder inte upp dig utan går när det passar dig. Gruppen du läser för består av 2–3 barn. Som sagoläsare blir du en viktig person i barnens liv och för deras intresse för litteratur.

Äldre läser för allas barnbarn är ett läsfrämjande projekt i samarbete med biblioteken i Säter och studieförbundet Vuxenskolan. Syftet med projektet är att öka lusten till läsning och berättande och att samtidigt skapa möten mellan generationer. Syftet är även att stimulera barns språkliga kommunikation och påverka barns intresse för böcker redan innan de själva kan läsa. 

Informationsträff: måndagen den 2: a september kl. 10-12.

Studieförbundet Vuxenskolan bjuder på fika och informerar om anmälan. Du kan anmäla dig redan nu hos Studieförbundet Vuxenskolan: Äldre läser för ALLAS barnbarn

Därefter är träffarna varannan måndag mellan kl 10-12: 16 september, 30 september och 14 oktober.

Studiecirkeln är gratis. 

Varmt välkomna!