Om webbplatsen

Här beskriver vi hur bibliotekets webb fungerar för dig som besökare, hur vi hanterar personuppgifter samt ett tillgänglighetsutlåtande.

På vår webb hittar du information om de medier som finns på Säters, Gustafs och Stora Skedvi bibliotek. Om du är låntagare och har en pinkod kan du reservera medier, låna om, låna e-böcker och strömmande film. Om du inte är låntagare tidigare kan du registrera dig som Ny låntagare direkt på webben.

Du kan se information om vilka aktiviteter som är på gång på biblioteket. Du kan se vilka öppettider det är på våra tre bibliotek och information om hur du hittar dit.

Du kan också läsa mer om hur biblioteket kan fungera för dig som till exempel är förälder, ny i Sverige eller inte kan ta dig till biblioteket själv.

Personuppgifter och Dataskyddsförordningen

Så behandlas dina personuppgifter av Säters, Gustafs och Stora Skedvis bibliotek.

Anpassa webbplatsen

Du kan med hjälp av din webbläsare anpassa utseendet på webbplatsen, genom exempelvis teckenstorlek, teckensnitt, färger på text och bakgrund. Detta kan göras i de flesta webbläsares inställningar.

Alternativt kan du också ändra inställningarna för din dator/mobil enhet för att anpassas efter dina behov. Det kan du göra i datorns systeminställningar eller kontrollpanel.

I en dators inställningar finns många ytterligare sätt att anpassa datorn efter dina behov exempelvis att använda datorn utan mus, zooma in, få information uppläst samt många andra inställningar.

Behöver du hjälp med de här inställningarna hjälper vi gärna till, kontakta oss på biblioteket och fråga efter tjänsten Boka en bibliotekarie.

Bibliotekets webbplats är anpassad till skärmar av olika storlek, så du kan använda bibliotekets alla tjänster oavsett om du använder en dator eller mobiltelefon.

 

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för Säters biblioteks webb

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Säters biblioteks webb och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att bibliotek.sater.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Omslagsbilder för medier som presenteras på webbplatsen har inte en alt-text. Detta beror på att bilderna som vår leverantör av webbtjänsten använder inte levereras med en alt-text. Vi har påtalat problemet till leverantören och vi får återkomma med hur det kan lösas.

 

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

e-post: bibliotek@sater.se

telefon: 0225-55186

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Det här utlåtandet uppdaterades 2018-09-24