DigidelCenter Säter

Säters kommun har sedan årsskiftet 2018/2019 ett samarbete med Internetstiftelsen (internetstiftelsen.se) för att starta ett DigidelCenter.

Pratbubbla med text Säters bibliotek erbjuder digital hjälp! Bakgrund med siluetter av träd, hus, mobiler. Text: DigidelCenter Säter

DigidelCenter

  1. Konsumentvägledning i DigidelCenter

    Arrangemang
    Datum tisdag 19 november 09:00 - 11:00
    Plats Säters bibliotek

    Möt kommunens konsumentvägledare. Tisdagar kl 9-11. Information, vägledning och råd till dig som är konsument.

Syftet med ett DigidelCenter är att skapa en plattform för digitalt lärande, fokus ligger på ökad digital kunskap och eget skapande. DigidelCenter ska dels vara en resurs för kommunens verksamheter men även ett stöd för människor att komma igång med digitala tjänster, internet, hitta rätt bland appar eller andra frågor i den digitala vardagen. Det innebär till exempel att gå en kurs i Microsoft Office/Open Office, workshop i VR eller få handledning i digital första hjälpen.

DigidelCenter Säter samverkar med företag, skola, föreningar och offentliga organisationer. Tanken är att erbjuda individuella vägar till lärande, visa hur digital teknik kan användas praktiskt och berätta om hur internet är både nytta och nöje.

Just nu pågår arbetet med att bygga upp DigidelCenter Säter genom att anpassa lokaler, knyta kontakter och göra innehållet i DigidelCenter allt tydligare. DigidelCenter utvecklas på Säters bibliotek och arbetet leds av en processledare och en digital vägledare finns snart på plats.