Personal

Kontakta oss i personalen.

Hej på svenska och flera andra språk, Säters bibliotek

Skicka gärna frågor och synpunkter till bibliotekens e-postadresser.

Säters bibliotek: bibliotek@sater.se
Gustafs bibliotek: bibliotek.gustafs@sater.se
Stora Skedvi bibliotek: bibliotek.skedvi@sater.se

Om du vill skicka e-post direkt till någon av oss skriver du fornamn.efternamn@sater.se

Anette Stengård, tel: 0225-55 134
Kulturchef

Katarina Eriksson, tel: 0225-55 185
Biblioteksassistent

Pia Eskola, tel: 0225-55 267
Biblioteksledare

Ulrika Hedin, tel: 0225-55 188
Kultursamordnare

Petra Mases, tel: 0225-366 70
Biblioteksassistent med filialansvar, Stora Skedvi

Sofia Dombos, tel: 0225-550 97
Bibliotekarie
Barn- och ungdomsverksamhet

Jessika Siljeholm, tel: 0225-55 269
Bibliotekarie
Social biblioteksverksamhet

Jonna Steinrud, tel: 0225-55 095
Bibliotekarie
Medie- och informationskunnighet (MIK)

Elisabet Wiksell, tel: 0243-78 449
Bibliotekarie med filialansvar, Gustafs