Personal

Kontakta oss i personalen.

Hej på svenska och flera andra språk, Säters bibliotek

Skicka gärna frågor och synpunkter till bibliotekens e-postadresser.

Säters bibliotek: bibliotek@sater.se
Gustafs bibliotek: bibliotek.gustafs@sater.se
Stora Skedvi bibliotek: bibliotek.skedvi@sater.se

Om du vill skicka e-post direkt till någon av oss skriver du fornamn.efternamn@sater.se

Anette Kotilainen, tel: 0225-55134
Kulturchef

Pia Eskola, tel: 0225-55 267
Biblioteksledare

Johanna Ekberg, tel: 0225-550 94
Bibliotekarie med filialansvar, Stora Skedvi folk- och skolbibliotek

Katarina Eriksson, tel: 0225-55 185
Biblioteksassistent

Ulrika Hedin, tel: 0225-55 188
Kultursamordnare

Anna Höglund, tel: 0225-550 97
Bibliotekarie
Barn- och ungdomsverksamhet

Thérèse Nylén, tel. 0225-55187
Kultursamordnare

Jessika Siljeholm, tel: 0225-55 269
Bibliotekarie
Social biblioteksverksamhet

Jonna Steinrud, tel: 0225-55 095
Bibliotekarie
Medie- och informationskunnighet (MIK)

-, tel: 0243-78 449
Bibliotekarie med filialansvar, Gustafs folk- och skolbibliotek