Om oss

Här kan du läsa mer om vår verksamhet. Vår målsättning är att Fixoteket och DigidelCenter kan stärka varandra genom att tillgodose kommuninvånarna med möjligheter till ett kreativt digitalt skapande och lärande.

På Säters bibliotek arbetar vi med digitala frågor som en självklar del av bibliotekets service. Sedan årsskiftet 2017/2018 har vi startat ett makerspace som vi kallar för Fixoteket, där vi fokuserar mycket på skapande för allmänhetens alla målgrupper, digitalt och analogt. Inriktningen är det egna skapandet och vi vill ge förutsättningar för både individuell och kollektiv utveckling.

Det övergripande målet med ett DigidelCenter är att öka den digitala delaktigheten och stärka det demokratiska samhället. Vårt syfte med DigidelCenter Säter är att skapa en plattform för MIK och digitalt lärande. Vi vill att vårt DigidelCenter ska vara en resurs för hela kommunens organisation gällande kommunikation, information och dialog med medborgarna. Med DigidelCenter Säter vill vi skapa ett kompetenscenter och en verksamhet som kan arbeta med digital delaktighet och medie- och informationskunnighet (MIK) riktat både direkt mot enskilda användare men även mot föreningsliv, företag, organisationer och andra samverkanspartners. Vi kan se att DigidelCenter Säter spelar stor roll som inspiratör och testbädd för digital utveckling och kompetens.

Verksamheten i DigidelCenter och Fixoteket använder sig av medskapande och samskapande i lokalsamhället där syftet är det individuella och gemensamma meningsskapandet relaterat till demokrati, folkbildning och MIK. Vi på Säters bibliotek ser stora möjligheter att istället för att ställa in verksamhet under det rådande läget ställa om och därmed bryta ensamhet, skapa individuella förutsättningar för lärande och utvecklande. Vi vill fortsätta utforska bibliotekets funktioner i en digital tid och hitta utrymmen för individen att uppnå balans mellan det digitala och analoga livet.

Förändringsprocesser - MIK i arbetsgrupp och verksamhet

• Hur synliggör vi MIK, både för arbetsgruppen och besökarna?
• Hur kopplar vi de teoretiska delarna av MIK till en praktisk biblioteksverksamhet?
• Hur kan vi använda oss av MIK som verktyg för att utforska bibliotekets funktion i samtiden och i lokalsamhället?

Alt: En smartphone med texten Digital vardag i regnbågsfärger på skärmen.

Digital vardag

Riktar sig till den som har etablerat flera delar av det digitala i sin vardag och fortsätter på en sin kunskapsresa. En viktig målgrupp här är barn, unga och föräldrar. Teman kan vara: sociala medier, källkritik, digital kommunikation och gaming. 

Verksamhet

Här möter vi användarnas mer specifika behov, löser problem tillsammans och hittar sätt att hantera vår gemensamma digitala vardag. Exempel på MIK-kunnigheter är datorkunnighet, bibliotekskunnighet, yttrandefrihets- och informationsfrihetskunnighet, nyhetskunnighet och reklamkunnighet.

Alt: En smartphone med texten Kom igång digitalt på skärmen.

Kom igång digitalt

Vänder sig till den som definierar sig själv som digitalt ovan. Informationen är lättläst och på grundläggande nivå för den som är i början på sin digitala resa. Ämnen kan vara: appar, skapa mailadress, hantera en smartphone, söka information, ringa videosamtal och säkerhet. Stämpeln har bland annat använts i filmer och digital kommunikation som vill fånga upp den som vill börja från början med det digitala livet.

Verksamhet

Här möter vi användaren där hen befinner sig och tar tillsammans steg för att öka den digitala mognaden utifrån användarens egen motivation och intresseområde. Exempel på MIK-kunnigheter är digital kunnighet, internetkunnighet, mediekunnighet och informationskunnighet.

En smartphone med texten Digitalt skapande på skärmen.

Digitalt skapande

Är för den kreativa (och den nyfikna som vill prova på) och handlar om att skapa med hjälp av olika digitala tekniker. 2021 ska DigidelCenter och Fixoteket knytas samman i projektet Digidel <3 Fixoteket. Då kommer konceptet Digitalt skapande utvecklas bland annat genom att använda poddstudio och stopmotion film som olika sätt att skapa innehåll för digitala kanaler.

Verksamhet

Här använder vi det digitala som verktyg eller ingång för ett lärande genom skapande. Vi har byggt en ljudstudio med utrustning för att podda, streama eller på andra sätt vara en digital producent. Exempel på MIK-kunnigheter är filmkunnighet, spelkunnighet, TV-kunnighet.

Två hjärtan med en pratbubbla ovanför som innehåller texten Hej.

Vill du använda vårt material på jobbet?

Vi använder licensen: CC BY-NC-ND 2.5 SE för vårt material.

Det innebär att du får: 

  • Dela vårt material i pappersform, som pdf, eller i andra kanaler för verksamhet som inte är kommersiell. 

Förutsatt att du: