MIK-lådor

Säters bibliotek och 2047 Science Center

Som stöd i undervisning inom digital kompetens har Säters bibliotek tillsammans med 2047 Science Center tagit fram lådor med teknik, undervisningsmaterial och lektionsplaner. MIK-lådorna sträcker sig från förskola till årskurs 9 och innehåller material inom MIK (Medie- och informationskunnighet) som tex programmering, källkritik, informationssökning och netikett. 

Säters kommun har sedan hösten 2018 ett samarbete med 2047 Science Center i Borlänge gällande kompetensutveckling för pedagoger i relation till Skolverkets förändring i styrdokumenten gällande digital kompetens.

Kontakt på 2047 Science Center är Sofia Källström.

sofia.kallstrom@2047.nu

Användning

För att reservera en MIK-låda kan du som pedagog logga in på bibliotekets "Mina sidor" med bibliotekskort och PIN-kod. OBS! Det fungerar endast med personal-/klasskort och om du saknar PIN-kod kan du kontakta biblioteket/skolbiblioteket för att få en ny. Kom ihåg att uppge kontaktuppgifter för att få meddelande från biblioteket om när MIK-lådan kan hämtas.

MIK-lådornas lånetid är på 2 veckor och lånet kan förlängas om ingen annan står i kö för att få låna. Lådorna finns på Säters bibliotek, på skolbiblioteken i Stora Skedvi eller Gustafs.

Kontaktpersoner för MIK-lådorna är skolbibliotekarierna i Säter, Gustafs och Skedvi samt barn- och ungdomsbibliotekarien i Säter.

Material

Appar som finns tillgängliga för MIK-lådorna är:

 • BlueBot
 • LEGO WeDo2
 • Scratch jr
 • Kodable
 • Daisy the Dinosaur
 • Box Island
 • Swift Playgrounds
 • LEGO Mindstorms - Fix the Factory
 • ChatterPix kids
 • CodeSpark
 • Simple Meme Creator 

Program som finns tillgängliga för MIK-lådorna är:

 • LEGO WeDo2
 • Scratch

Webbsidor som finns tillgängliga för MIK-lådorna är:

Kontakt

Jonna Steinrud

MIK-bibliotekarie och ansvarig för MIK-lådorna

Hanna Khyle

Skolbibliotekarie, Säter (F-klass till åk9)

Ulrika Hedin

Skolbibliotekarie, Gustafs (förskola till åk6)

Eliska Ronovska

Skolbibliotekarie, Stora Skedvi (förskola till åk6)

Anna Höglund

Barn- och ungdomsbibliotekarie, Säter (förskola)