Låneregler och låneavtal

Låneregler

Det är gratis att låna, men om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid får du en förseningsavgift på 20 kronor.

Barn under 15 år betalar ingen förseningsavgift.

Du kan välja att betala förseningsavgiften på 20 kr eller låna en ny bok, så tas förseningsavgiften bort.

Om du skadar eller förlorar utlånad bok eller material tas en ersättningsavgift ut. (Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador som utlånat material kan förorsaka på låntagarens uppspelningsutrustning).

Om du dröjer alltför länge med att lämna tillbaka försenade böcker spärras ditt lånekort tills du betalat. Lånekortet spärras vid en avgift på 150 kr.

Lånekort

Lånekort får man gratis när man blir låntagare.

Lånekortet är en personlig värdehandling. Förlorat lånekort spärras så snart som möjligt. 

Sekretess och Personuppgifter
Personuppgifter sparas i biblioteketssystemet. Bibliotekspersonalen får inte lämna ut uppgifter om dig och de lån eller reservationer som du gör. Läs mer om personuppgifter och dataskyddsförordningen.

Lånetid
Du får normalt låna böcker i 4 veckor. Lånetiden för filmer är 3 dagar eller 14 dagar och tidskrifter är 14 dagar.

För böcker och cd-böcker som är reserverade är lånetiden 14 dagar. Detta för att det inte ska bli så långa köer och så att fler ska kunna låna.

Omlån
Om det du lånat inte är reserverat av någon annan kan du låna om (max två gånger). Du kan göra omlån antingen genom att kontakta oss eller genom att själv logga in och låna om.

Åldersgränser
För att låna filmer, tv-spel och cd-romspel ska du ha fyllt 15 år.

Övertidsvarning
Övertidsvarning innebär att biblioteket skickar ut en påminnelse med e-post ett par dagar innan lånetiden går ut.

Observera att du som låntagare alltid är ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid. Övertidsvarningen är en extra tjänst, som hjälper dig att komma ihåg.

Fjärrlån
Böcker som vi inte har kan vi ibland låna in från andra bibliotek.

Det kan ta från några dagar till veckor att få den beställda boken.
Du får alltid ett meddelande om/när den beställda boken finns att hämta.
Lånetid och möjlighet till omlån bestäms av det långivande biblioteket.

Fjärrlån är oftast gratis. Långivande bibliotek kan dock ta betalt för kopior.

Studerande ska i första hand vända sig till sitt högskolebibliotek för kurslitteratur.
Vi vänder oss enbart till länsbiblioteket i Falun samt till övriga bibliotek i länet. Om den önskade boken/artikeln inte finns där får man själv vända sig till sitt högskolebibliotek för hjälp. Undantag görs för distansstuderande där vi även lånar hem material utanför länet.

Max antal lån åt gången är 3 stycken.


Skollån
Du som är lärare kan få ett skollånekort. Med det kortet lånar du böcker som du ska använda i undervisningen och får då åtta veckors lånetid. Kortet är ditt personliga kort och är alltså inte knutet till en särskild klass.

Låneavtal

Biblioteken i Säter är till för alla och det är gratis att låna.
För att kunna låna måste du godkänna att dina personuppgifter registreras i bibliotekets datasystem.
Dina uppgifter kommer enbart att användas för att hantera bibliotekslån, reservationer och eventuella skulder. Dina lån är konfidentiella, vilket innebär att ingen annan har rätt att få reda på vad du lånat. Så snart lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda så raderas uppgifterna i datasystemet.

Jag accepterar att mina låntagaruppgifter och lån registreras i Säters biblioteks datasystem.

(Om du får media hemskickat från biblioteket) - Jag accepterar att biblioteket sparar uppgifter om mina lån.

(Om du är vårdnadshavare) - Jag accepterar att mitt barns (under 18 år) låntagaruppgifter och lån registreras.

Jag godkänner lånereglerna.