Lämna förslag på inköp eller fjärrlån

Saknar du någon titel här på Säters bibliotek kan du lämna ett förslag här i formuläret. Då köper vi oftast in boken alternativt fjärrlånar vi in den från ett annat bibliotek. Lämna e-post eller mobilnummer så att vi kan kontakta dig. Du kan också lämna förslag i lånedisken när du besöker biblioteket.

Lämna ditt förslag på inköp eller fjärrlån här!

Vill hämta ut boken på:

Välj bibliotek