Informationssökning och källkritik

©Rune Andréasson. Bilden kommer från Serier i Undervisningen som drivs av Egmont Publishing.

Tips för dig som söker information, för ett skolarbete, för uppsatsskrivande eller bara för att du är intresserad av något ämne.

Här finns tankar på vad du ska tänka på innan du söker, hur du kan söka, källkritik och hur du hittar på biblioteket.

Serier i undervisningen har ett jättebra avsnitt om Bamse och källkritik.

Om du undrar över något eller vill få fler tips kom in och prata med oss eller maila oss på bibliotek@sater.se

Innan du söker

 • Tänk igenom vad det är du söker!
 • Vilken typ av information vill du ha? Korta fakta eller djupgående information?
 • Vilken typ av material vill du ha? Bok, artikel, webbplats, e-bok osv. 
 • Vad ska du använda informationen till? Exempelvis gymnasiestudier, uppsatsskrivande eller för privat bruk?
 • Hitta lämpliga ord att söka med. Behöver du veta mer om ämnet? Börja med övergripande sökningar för att se om du hittar ord som verkar relevanta för dig.
 • Var ska du söka? Det beror på vad du är ute efter. Tänk igenom ditt behov och fråga oss på biblioteket om du vill ha råd och tips. 
 • Får du inga träffar? Är du säker på stavningen? Försök med att bara skriva början av ett ord och trunkera slutet av ordet (ex. skol*). Tänk på att det kan finnas synonymer eller andra ord som innefattar det du söker.
 • Får du för många träffar? Använd de ord som är speciella för det du söker efter. Begränsa dig till det du verkligen är ute efter. Exempelvis inom en viss tidsperiod eller ett geografiskt område.

Sökhjälp och tips

 • Trunkering
Om du är osäker på stavningen av ett ord kan du ofta använda dig av trunkering för att exempelvis bara söka på början av ett ord. Det är också bra för att få fram olika böjningar av ett ord eller hitta inom ett ämne som kan ha flera avslutningar på ett ord.
 
Exempelvis: skola, skolorna, skolpolitik, skolverket, skolbibliotek.
 
För att hitta alla dessa kan du skriva skol*
Det vill säga början av ordet med en stjärna (*) efter.
 
Det fungerar i bibliotekets katalog och på många andra ställen där du kan söka, dock använder inte Google trunkering.
 
I vissa fall kan du också trunkera i början av ett ord eller till och med mitt i ett ord, det går bra att göra det i bibliotekets katalog.
 
Exempel: Stavar en författare sitt efternamn Larson eller Larsson? Sök då på lars*on för att hitta båda stavningarna.
 
En trunkering ger en större mängd träffar, så får du många träffar kan det vara värt att ta reda på exakt hur något stavas. Eller kombinera med fler ord som passar in på det du söker.
 • Frassökning
Du vill få träff på källor där orden finns i en viss ordning.
 
Exempelvis Astrid Lindgren, inte Astrid Svensson och Stina Lindgren. Då kan du använda citationstecken runt den fras du söker efter. Och då får du bara träff på källor där orden står i den exakta följden.
 
Exempel: "Astrid Lindgren" 
 • Operatorer
Kan ofta användas för att kombinera flera ord i en sökning.
 
AND OR NOT eller OCH ELLER INTE brukar kallas booleska operatorer och hör till de vanligaste. De behöver oftast inte skrivas med stora bokstäver men det får du läsa dig till i hjälpen till varje söktjänst. Du får också läsa dig till om de ska skrivas på svenska eller engelska.
 
I bibliotekskatalogen används svenska OCH ELLER INTE
 
OCH används för att säga att två ord måste finnas i samma text för att du ska få träff på den. Ofta behöver du inte skriva in det utan det förutsätts att två ord efter varandra har ett "osynligt" och mellan sig. Ibland kan också + (plus) användas istället för och.
 
katt och hund
Innebär att båda orden måste finnas med

ELLER används för att säga att något av två ord ska finnas i en text för att du ska få träff på den.
 
katt eller hund
Innebär att minst ett av orden måste vara med, men det kan vara båda
 
INTE används för att säga att ett visst ord inte får vara med i den text du får fram. Ibland kan också — (minus) användas istället för INTE.
 
katt inte hund
Innebär att hund inte får vara med, endast katt får vara med

Ett exempel då operatorerna kan ställa till det är om du söker efter boken Inte utan min dotter, då räknas "inte" som en operator och anger att du vill hitta något som inte innehåller ordet "utan" och då missar du boken du söker. Du kan då antingen söka på bara: utan min dotter. Eller så kan du göra en frassökning "inte utan min dotter" då är "inte" ett vanligt ord.
 
Det kan också finnas andra små ord som är reserverade som operatorer, exempelvis "till", det är alltså viktigt att tänka på då du söker. Det kan vara värt att bara söka på de mest utmärkande orden i exempelvis en titel.

Titta i hjälpen för att se hur man söker i en viss databas eller sökmotor. Det finns ofta speciella tips för just den tjänsten.
 
Tänk på att det ofta finns en Avancerad sökning, där det finns fler val att göra för att få en bra träff.

När du hittar information inom ämnet tänk efter om den är relevant för dig, kommer du ha nytta av informationen? Om inte så söker du vidare.

Källkritik på webben

Källkritik är viktigt att tänka på när du söker information via internet. Men är absolut värt att tänka på annars också. Hur gammal är exempelvis informationen i en bok? Titta på tryckåret som står i början av boken.

Läs mer om vad du kan tänka på när du söker information på webben på Kolla källan.  
 
Om du har en stund över kan du gå igenom online-kursen Illern från Lunds universitet.

Internetstiftelsen har många olika internetguider, allt från källkritik och informationssökning till hur Internet fungerar och hur du uppför dig på nätet.

Du får själv försöka avgöra vad som är rimligt när det gäller informationen i en källa. Tänk efter om det verkar trovärdigt och tvivlar du, sök information på andra ställen också.
Några frågor att tänka på då du söker information.

 • Varifrån kommer informationen? Har sidans ansvariga själv kommit fram till det som står där eller är det hämtat någon annanstans ifrån? Och i så fall, varifrån?
 • Vilken toppdomän har webbplatsen?

Exempel på toppdomäner: .se .com .net .org

 •  Vem står bakom webbplatsen? Det måste gå att hitta någon som är ansvarig för webbplatsen, en organisation eller en person.
 • Vilken trovärdighet har den som står bakom webbplatsen? Vill den som står bakom webbplatsen påverka dig i någon speciell riktning? Vilket syfte tror du att författaren har med informationen?
 • Hur gammal är informationen? Finns det något datum då sidan senast uppdaterades?
 • Vilket är ditt intryck av webbplatsen? Tycker du den verkar trovärdig och seriös? Är sidan lätt att förstå sig på, är texten rättstavad och tydlig? Fungerar webbplatsens länkar?