Facit för sommarens tipspromenad i juni

Nu när du gått klart tipspromenaden vill du kanske se efter om du fick några rätta svar och då har du kommit precis rätt för här finns dem.

Junis tipspromenad kommer från:

http://rabensjogren.se/nyheter/193762-fixa-ditt-eget-pippikalas-

Rätta svar:
Fråga 1.   2
Fråga 2.   1
Fråga 3.   1
Fråga 4.   2
Fråga 5.   X
Fråga 6.   1
Fråga 7.   1
Fråga 8.   2
Fråga 9.   X
Fråga 10. 2