Till dig som inte kan komma till biblioteket

Om du inte har möjlighet att själv komma till biblioteket på grund av funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller hög ålder, så kan vi komma till dig.

Äldre man som läser bok

Den här servicen kallar vi för Boken kommer

Du ringer oss och berättar vad du vill läsa och så plockar vi ihop böcker åt dig. Det kan vara romaner eller faktaböcker, lättlästa böcker, böcker med stor stil, cd-böcker eller talböcker m.m.

Om du har en läsnedsättning och behöver lyssna på talböcker skickar vi oftast böckerna med posten. Vi lånar också ut spelare om du vill testa hur det fungerar att lyssna på böcker.

Vi kan alltid göra ett första hembesök för att bestämma hur det ska gå till och hur ofta vi ska komma med böcker till just dig. Cirka var 6:e vecka är det vanligaste.

Kontakta oss

Jessika Siljeholm
Bibliotekarie
Ansvarig för Boken kommer, talböcker och egen nedladdning i Legimus