Boka lokal

Bibliotekets lokal, Kulturhörnan, kan användas av dig som vill arrangera ett evenemang som är av allmänhetens intresse och som inte har en kommersiell karaktär. Biblioteket arbetar utifrån Kulturnämndens vision och uppsatta mål. Kontakta biblioteket för att samtala kring förutsättningar och möjligheter.


Lokal/Utrustning
•Bibliotekslokalerna upplåts utan avgift
•Biblioteket står för lokal och befintliga möbler.
•Platsmonterad projektor.
•Platsmonterad ljudanläggning inklusive hörslinga. En handhållen mikrofon.
•Trådlöst internet via inloggning.
Kontakta biblioteket för en genomgång över befintlig utrustning och möbler.

Tider
Under bibliotekets ordinarie öppettider. Kontakta biblioteket i god tid (minst 14 dagar) innan planerat evenemang för bokning.

Förutsättningar
•Kulturhörnan kan av säkerhetsskäl inrymma max 45 personer.
•Arrangören ansvarar för att iordningställa lokalen inför evenemanget och därefter återställa lokalen efter genomfört arrangemang.
•Arrangören ansvarar för att marknadsföra sitt planerade evenemang.
•Biblioteket har rätt att avbryta ett evenemang om det inte är förenligt med bibliotekets verksamhet eller inte håller överenskommen omfattning och tid.
•Arrangemanget ska inte kollidera med andra arrangemang eller utställningar.
•Biblioteket tillhandahåller inget kök eller möjlighet till förtäring.
•Kulturchefen är alltid ytterst ansvarig för ordningen och arbetsmiljön.
•Om åsikter förs fram som uttrycker missaktning av andra människor har förvaltningschefen rätt och skyldighet att agera.
•Kommunen skall ha rätt att begränsa eller neka upplåtelse av Kulturhörnan om det är motiverat av ordningsskäl och de negativa konsekvenserna för ordningens upprätthållande är påvisbar.

För bokning av lokalen behöver en arrangör vara minst 18 år eller ha en myndig person med i kontakten med biblioteket.

Ansvarig person för verksamheten är kulturchef.

Kontakta biblioteket: e-post bibliotek@sater.se eller på tel. 0225-55 186.