Alla ryms

Broderad bonad med texten Alla ryms.

Alla ryms på Säters bibliotek

Biblioteket är en mötesplats för alla, vill du sitta och studera, träffa vänner, låna en surfplatta eller bara slappna av i en fåtölj en stund är du varmt välkommen.

På biblioteken i Säter, Gustafs och Stora Skedvi kan du läsa, lyssna, leka, lära eller bara vara. E-biblioteket har du jämt med dig och kan läsa e-böcker eller e-ljudböcker och bläddra bland mängder av tidskrifter när du vill.

Har du en idé kring biblioteket, ett evenemang eller någon synpunkt? Kontakta oss gärna! Kom in på biblioteket eller maila bibliotek@sater.se

På biblioteken har du tillgång till:

Fritt wifi / trådlöst nätverk
Datorer, skrivare, kopiator, surfplattor
Böcker, ljudböcker, tidskrifter, talböcker på olika språk
E-böcker, e-ljudböcker, e-tidningar
Film, tv-spel
Programverksamhet
Handledning och service av bibliotekets personal

Varför gör vi som vi gör?

I vår Biblioteksplan beskriver vi vilken inriktning bibliotekets verksamhet har, med utgångspunkt i tre övergripande mål.

Mål 1 Folkbiblioteket stärker demokratin genom att motverka utanförskap i samhället.

Biblioteket är tillgängligt för alla och anpassat till användarnas behov. Det ska vara till för alla i Säter, besökare i Säters kommun och de som saknar svenskt medborgarskap. Biblioteket motverkar utanförskap.

Mål 2 Folkbiblioteket främjar läsning för alla.

Läskunnighet har en grundläggande betydelse för inhämtning av kunskap, information och upplevelser för individen. Ett läsfrämjande arbete som bygger på frivillighet och lust är en av grundpelarna i folkbibliotekens verksamhet. Litteratur innefattar alla genrer och tekniska format.

Mål 3 Folkbiblioteket främjar medie- och informationskunskap för alla.

Digitaliseringen påverkar hur information skapas, organiseras, sprids, lagras och kommuniceras. Internet är en informationskälla samtidigt som det är en plats där människor deltar, skapar information och bidrar till kunskapsutbudet. Digitaliseringen ger förändrade och nya förutsättningar att ta till sig kunskaper. Biblioteket ger kunskap om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet.

Förhållningssätt

Säters bibliotek är en demokratisk plattform för alla i samhället, där vi fokuserar på att alla ska finna sin plats, sitt utbud och ha sin röst. Vår värdegrund på biblioteket är att Alla ryms. Biblioteket ska ge den engagerade service som behövs och möta alla med respekt.

Inköp av medier på Säters bibliotek

Utgångspunkten för vårt mediearbete är:

Alla ryms - Säters bibliotek är en demokratisk plattform för alla i samhället, där vi fokuserar på att alla ska finna sin plats, sitt utbud och ha sin röst.