Alla ryms

Alla ryms på Säters bibliotek

Biblioteket är en mötesplats för alla, vill du sitta och studera, träffa vänner, låna en surfplatta eller bara slappna av i en fåtölj en stund är du varmt välkommen.

På biblioteken i Säter, Gustafs och Stora Skedvi kan du läsa, lyssna, leka, lära eller bara vara. E-biblioteket har du jämt med dig och kan läsa e-böcker eller e-ljudböcker och bläddra bland mängder av tidskrifter när du vill.

Har du en idé kring biblioteket, ett evenemang eller någon synpunkt? Kontakta oss gärna! Kom in på biblioteket eller maila bibliotek@sater.se

På biblioteken har du tillgång till:

Fritt wifi / trådlöst nätverk
Datorer, skrivare, kopiator, surfplattor
Böcker, ljudböcker, tidskrifter, talböcker på olika språk
E-böcker, e-ljudböcker, e-tidningar
Film, tv-spel
Programverksamhet
Handledning och service av bibliotekets personal

Varför gör vi som vi gör?

I vår Biblioteksplan beskriver vi vilken inriktning bibliotekets verksamhet har, med utgångspunkt i tre övergripande mål.

Mål 1. Delaktighet
Genom kultur och delaktighet byggs ett demokratiskt samhälle där medskapande och egenkraft utvecklas.
Strategier:
Säters bibliotek är till för alla i Säter, boende och besökande.
Vi stärker den digitala delaktigheten i Säters kommun.
Vi erbjuder vägar till information och berättelser för alla.

Mål 2. Fantasi och kreativitet
Kultur i alla dess former och uttryckssätt berikar våra liv och bidrar till ett innovationsrikt samhälle.
Strategier:
Vi arbetar innovativt med läsning och läsfrämjande i Säters kommun.
Vi främjar fantasi i olika former och oavsett medium.
Vi underlättar och skapar förutsättningar för människors skapande.

Mål 3. Bildning
Glädjen i bildning ger möjlighet till olika infallsvinklar, kritisk granskning och förståelse för omvärlden.
Strategier:
Vi tillhandahåller verktyg för informationssökning och kunskapsskapande, utifrån lokalsamhällets behov.
Vi skapar möjligheter till eget lärande.
Vi arbetar tematiskt och brett med att lyfta kunskap kring aktuella ämnen i vår omvärld.


Förhållningssätt - Alla ryms

Säters bibliotek är en demokratisk plattform för alla i samhället, där vi fokuserar på att alla ska finna sin plats, sitt utbud och ha sin röst.

Biblioteksplan Säters bibliotek

Broschyr om biblioteksplanen